Stajın amacı, öğrencinin okumakta olduğu lisans bölümü ile ilgili bir iş ortamını ve çalışma koşullarını görmesi, ilişkilerini tanıması, işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında fikir sahibi olması ve bu çalışmalara fiilen katılarak kendisini geliştirmesidir.

Öğrencinin, Lisans Diploması alabilmesi için zorunlu stajını başarı ile tamamlaması gerekir. Zorunlu staj, bölümün çalışma alanı, donanım ve personel yeterliliği yönlerinden onayladığı bir işyerinde ve bölümün belirlediği iş günü kadar yapılmalıdır.

Zorunlu staj süresi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü için 20 iş günüdür.

Staja başlayacak öğrencilerin yapması gereken işlemler şunlardır:

  • Staj başvuru ve onayı Kariyer Merkezinin  KHAS Kariyer Ofisi web adresi üzerinden yürütülecektir.
  • Zorunlu stajını yapacak olan öğrenci, staja başlamadan önceki akademik döneminde programındaki zorunlu staj dersine kayıt yaptırmış olmalıdır.
  • Zorunlu stajını yapacak olan öğrenci, Kariyer Merkezi web sayfasından staj başvurusunu yaparken Zorunlu Staj seçeneğini işaretlemelidir.
  • Staj başvurusu staj başlama tarihinden en az 15 gün önce yapılmalıdır.
  • Staja başvuran öğrenci, staj başvuru sayfasında duyurulan başvuru belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmelidir.

 

Stajını tamamlayan öğrencilerin yapması gereken işlemler şunlardır:

  • Stajlarını tamamlayan tüm öğrenciler, Staj Değerlendirme Formu’nu çalıştığı işyerinin stajyer sorumlusuna doldurtarak (formda kaşe ve ıslak imza olmak zorunda) kapalı zarf içinde Fakülte Sekreterliği’ne stajı takip eden akademik dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar getirmekle yükümlüdür.
  • Stajını tamamlayan tüm öğrenciler, Firma Değerlendirme Anketi’ni Kariyer Merkezi web sayfası üzerinden dolduracaklardır.