SEDA ERDOĞAN

SEDA ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkan Vekili
NURHAN DAVUTYAN

NURHAN DAVUTYAN

Prof. Dr.
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL

AYŞE BELMA ÖZTÜRKKAL

Prof. Dr.
OĞUZ ERSAN

OĞUZ ERSAN

Doç. Dr.
MURAT TİNİÇ

MURAT TİNİÇ

Dr. Öğr. Üyesi
ASLI TOGAN EĞRİCAN

ASLI TOGAN EĞRİCAN

Dr. Öğr. Üyesi
SAİDCAN ONDUK

SAİDCAN ONDUK

Araş. Gör.