AkademisyenProje AdıFakülteBölümFon KuruluşuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALE-COST-GRANT-CA19130-e6650cba - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industryİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanDiğer Uluslararası2022-04-302022-10-31
OĞUZ ERSANYüksek-frekanslı işlemlerin (HFT) piyasa mekanizmaları, piyasa aktörleri ve sosyal refahüzerindeki etkilerinin ortaya konması ile detaylı bir HFT yönetim planı oluşturulmasıİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2019-11-012022-05-01
NURHAN DAVUTYANDuyûn-ı Umumiye İdaresi?nin Osmanlı Ekonomisine ve İttihat Terakki Cemiyetinin Anadoludaki Örgütlenmesine Etkileri: 1882-1914İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2020-02-152023-02-15
MURAT TİNİÇKredi Iliskisinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: Sendikasyon Kredileri Yoluyla Aracı Kurumların Bilgi Aktarımındaki Rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2021-03-152022-09-15
SEDA ERDOĞANTürkiye’deki KOBİ’lerin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansmana Erişimlerine Katkısı ve Finansmana Erişimlerinin Performanslarına ve Uluslararasılaşma Süreçlerine Etkilerinin Analiziİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2021-09-152023-09-15
OĞUZ ERSANFinansal Piyasalardaki Özel Bilgi Kaynaklı Işlem Olasılığı Modellerinin Tahminine Yönelik İyileştirmelerİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2022-10-012023-10-01
AkademisyenProje AdıFakülteBölümFon KuruluşuBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
AYŞE BELMA ÖZTÜRKKALCA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry Working Group 2 ve 3İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanDiğer Uluslararası2020-09-142024-09-13
OĞUZ ERSANDepremlerin finansal karar alma üzerindeki etkileriİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2022-02-012025-02-01
MURAT TİNİÇKonsantre sahiplik ve ikincil piyasalarda bilgi dengesizliği: Türk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin fiyat oluşumunda aracı kurumların rolüİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanTÜBİTAK ARDEB2023-08-102024-05-10